1. Produkty a služby
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Odstraňování škod způsobených vodou
  4. Agregáty pro vysoušení izolační vrstvy
  5. Technologické informace pro praxi

Technologické informace pro praxi

Zásady vysoušení izolační vrstvy:

Überdruck-VerfahrenPři přetlakové metodě je suchý ohřátý vzduch vháněn speciálními otvory do izolační vrstvy.

V průběhu fáze protékání se suchý vzduch obohatí o vlhkost z vícevrstvé konstrukce, uniká okrajovou spárou nebo jinými odlehčovacími otvory do prostoru a je instalovaným vysoušecími agregáty opět vysoušen.

Tímto koloběhem se dosáhne vysušení až na ustálenou vlhkost, specifickou podle materiálu.

Unterdruck-VerfahrenPři podtlakové metodě je celý proces obrácený. Vlhký vzduch je pomocí vakuových turbín vytahován u izolační vrstvy.

V prostoru izolační vrstvy vznikne tímto způsobem vakuum, které se v důsledku interiérového vzduchu, vysušeného pomocí vysoušecích přístrojů, který vakuum táhne za sebou, otevřenými okrajovými spárami jiných odlehčovacích otvoru opět vyrovná.

Přetlak se nerovná podtlaku!

Aby bylo možné nasát určitý objem vzduchu, například 100 m³ při protitlaku 100 mbar (např. Styropor™, minerální vlna), je zapotřebí o cca 20 % více energie než při dodání stejného objemu vzduchu při stejném protitlaku (100 mbar) do izolační vrstvy. V případě protitlaku 150 mbar (např. perlit) se rozdíl zvýší na 30 %.

Nebo vyjádřeno jinak: Agregát pro vysoušení izolační vrstvy může při přetlakové metodě dodat do izolační vrstvy o cca 20 až 30 % objemu vzduchu více, než by v případě podtlakové metody při stejné konstelaci vysál!

Závěr: Z důvodu metody je plošný výkon, kterého se dá dosáhnout podtlakovou metodou nižší než v případě přetlakové metody.

Důležité pokyny k podtlakové metodě:

Při tomto postupu je nezbytné použít filtrační systém, aby se do kompresoru nemohly dostat mj. voda nebo pevné látky. To by způsobilo ucpání turbíny, a tím i zničení přístroje.

Využijte proto výhod filtračního řetězce Trotec - více informací zde ...

Porovnání výhod a slabin metod Přetlak Podtlak
Nebezpečí nekontrolovaného šíření vody do nedotčených zón ano ne
Potenciální škody na inventáři a zhoršení interiérového klimatu v přilehlých prostorách ano ne
Vlhkost, zatlačená do okrajových/rohových zón, může způsobit prodloužení doby vysoušení ano ne
Plošný výkon při stejném použití stroje 100 % 80 %
Povšechná doba vysoušení v relaci normální rychlejší
Možnost minerály způsobeného výkvětu v dlažbě z přírodních kamenů v důsledku kapilárního tlaku ano ne
Možnost vyboulení asfaltových potěrových podlah ano ne
Možnost ochrany před kontaminací vdechovaného vzduchu spórami, alergeny nebo mikrovlákny, u nichž je podezření, že způsobují rakovinu ne ano
Počet potřebných vrtů pro vstupní/výstupní otvory vzduchu více méně
Možnost použití v hygienicky náročných prostorách, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory, školy, mateřské školy atd. zakázáno ano