1. Produkty a služby
  2. Měřicí přístroje
  3. Vlhkost
  4. Přístroje CM
  5. Tip: kombinované měření vlhkosti

Tip: kombinované měření vlhkosti

Větší jistota díky kombinovatelné zkoušce zralosti

Měření CM je uznávanou zkušební metodou k posouzení zralosti potěrů. Stejně jako u všech metod měření však může při použití pouze jednoho postupu stále docházet k chybné interpretaci.

V nedávné době se řemeslníci a stavebníci museli před soudem často vypořádat s problémem, že výsledky měření CM v jednotlivých případech sice signalizovaly zralost, ale potěr ještě nebyl zralý!

Vsaďte tedy na jistotu a zkombinujte měření obsahu vody v podlahách (měření CM), osvědčené v kontinentální Evropě, například s měřením rovnovážné vlhkosti, které je již mnoho let etablovaným standardním postupem v severní Evropě.

Při kombinovaném měření vlhkosti se ve dvou měřicích krocích na jednom a tomtéž vzorku materiálu zjistí nejprve rovnovážná vlhkost a následně obsah vody ve vzorku materiálu.

Kombinované měření vlhkosti umožňuje uživatelům měřicích přístrojů CM větší jistotu při posuzování zralosti potěrů, aniž by to vedlo k významným dodatečným nákladům. Navíc lze k tomuto dodatečnému měření použít důvěrně známý měřicí přístroj CM.

Stanovení obou veličin – rovnovážné vlhkosti a obsahu vody ve vzorku materiálu vzorku – umožňuje spolehlivější posouzení zralosti jako vždy pouze jedné z obou měřicích metod.

Jelikož oba výsledky měření byly získány ze stejného vzorku materiálu, vede kombinované měření vlhkosti k ještě větší bezpečnosti při pokládání podlah!

Požadované vybavení ke kombinovanému měření vlhkosti: Kromě již stávajícího přístroje CM je zapotřebí pouze kryt CM Hygro Combi a termohygrometr T210, nebo u měřicího přístroje T3000 jedno klimatické čidlo TS 210 SDI.

Koupit

Kryt CM Hygro Combi ukázat v internetovém obchodě Trotec

Kryt CM Hygro Combi

Při zkoušce zralosti vsaďte na jistotu a použijte kryt Combi, abyste pomocí termohygrometru T200 nebo klimatického čidla TS200 SDI potvrdili již zjištěný výsledek.

2.648,84 CZK vč. DPH zobrazit cenu netto bez DPH

koupit nyní

Technické údaje
Všeobecně
  Číslo artiklu 3.510.007.020

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné