1. Produkty a služby
  2. Měřicí přístroje
  3. Teplota
  4. Termovizní kamery řady IC
  5. Sériové výhody pro praxi

Ať již máte v plánu cokoli, u řady IC je to možné

Termografie pro všechny – plné vybavení je v ceně

Duální řízení pomocí kláves dotykového displeje

IC085LV a IC125LV reprezentují nejmodernější stav profesionálních termovizních kamer pro záznamy videa v reálném čase s pokročilou 50 Hz technikou úspěšné konstrukční řady IC, která umožňuje nasazení vysoce kvalitních kamer i v případě menšího rozpočtu.

Díky mnoha prvkům vybavení vytvářejí termovizní kamery nejen rychle a účinně transparentnost při provádění úloh termografických měření, ale také struktura jejich modelů je příjemně transparentní:

Obě kamery dostanete s plným vybavením, pouze rozsah měření teplot se liší!

Nejdůležitějšími prvky vybavení IC085LV a IC125LV jsme shrnuli do následující tabulky a ihned vedle vysvětlujeme, jak toto můžete v praxi konkrétně využívat:

Prvky vybavení a praktické výhody:

Prvek vybavení

Vaše výhoda pro praxi

Vysoká obrazová opakovací frekvence 50/60 Hz Vysoká obrazová opakovací frekvence zaručuje nepřetržitou reprodukci tepelných obrazů v reálném čase. Při zobrazení v reálném čase nebude vynechán ani jediný snímek, a tedy ani žádná důležitá termografická informace.
Plně radiometrické tepelné obrazy Přesné měření teploty na celém obrazu bez interpolačních interferencí. Snímač má pro každý jednotlivý obrazový bod autarkní měřicí bod, který zjistí přesné teplotní hodnoty výhradně pro tento obrazový bod. Absolutní hodnoty lze odečítat pixel po pixelu.
Vysoká teplotní citlivost Spolehlivá diagnostika i v případě minimálních teplotních rozdílů. Budou zřetelné i nejmenší rozdíly teplot. Vysoká citlivost snižuje tepelný šum infračerveného obrazu. Čím menší je hodnota, tím lepší je kvalita obrazu.
Nechlazené mikrobolometrové snímače Bez pohyblivých částí snímače, extrémní trvanlivost, velmi jasné snímky s mnoha podrobnostmi Malá velikost, nízká hmotnost, nízká spotřeba proudu, kompletně bezúdržbová
Obrazové čidlo s 384 x 288 body měření Nejvyšší přesnost měření díky 110 592 autarkním bodům měření teploty . Pomocí tohoto detektoru můžete stát od cíle až v dvojnásobné vzdálenosti, než u detektoru 160 x 120, a přesto budete měřit se stejnou přesností.
Vysoké geometrické rozlišení 1,1 mrad Definuje prostorový úhel pro nejmenší rozlišitelný bod měření. Čím menší je tato hodnota, tím přesnější jsou výsledky měření. Při vzdálenosti objektu jeden metr má jednotlivé měřené místo každého bodu tepelného obrazu principiálně průměr 1,1 mm.
Sklopný 3,5palcový LCD displej Vždy ergonomicky optimální viditelnost, z jakéhokoli úhlu pohledu. Když je zcela sklopený, chrání monitor a tlačítkový ovládací panel před znečištěním.
Duální řízení pomocí kláves dotykového displeje Díky kombinaci řídicích tlačítek a kapacitivní dotykové obrazovce můžete termovizní kameru ovládat ještě snadněji a intuitivněji. Tak se dostanete rychleji k cíli a může používat svou kameru efektivněji.
Automatické sledování teploty (Hot/Cold Spot) Nejchladnější, resp. nejvíce horká místa měřeného objektu jsou zachycována v reálném čase a automaticky zobrazována.
Teplotní alarm Akustický a optický alarm vám pomůže jednodušeji a rychleji lokalizovat kritické oblasti. Ideální i pro detekci rosného bodu povrchů.
Robustní dvousložková konstrukce s druhem krytí IP54 Odolný kryt, chráněný před prachem a stříkající vodou – optimální pro použití v tvrdých průmyslových podmínkách a za každého počasí při měření venku. Díky dvousložkové konstrukci s integrovanými pryžovými protektory ochrana při pádu až do výšky 1,80 m.
Integrované laserové ukazovátko Usnadňuje rychlou lokalizaci problémových míst a vizuální zachycení cíle ve špatně osvětleném prostředí.
Rozmanité měřicí a vyhodnocovací funkce Spolehlivé, rychlé a přesné výsledky díky dynamickému osmibodovému měření, automatickému sledování teploty, měření rozdílů, analýze profilu linií, analýze oblasti, funkci izoterm a alarmu.
Periodické ukládání snímků Umožňuje periodické ukládání termovizních snímků s přednastavitelnou frekvencí snímání, například každých 30 minut. Pomocí tohoto intervalu záznamu snímků je možné zdokumentovat dlouhodobé tepelné chování.
Inteligentní energetický management Vysoký výkon akumulátorů, delší měření bez přerušení.
Korekce odrážené teploty okolního prostředí Pokud má povrch měřeného objektu nízkou emisivitu a teplota objektu se relativně silně liší od teploty povrchu, budou tím teploty měřené termovizní kamerou ovlivněny. Úpravou odrážené teploty okolního prostředí lze takové chyby měření kompenzovat.
Profesionální analytický software Bez dodatečných nákladů na drahý software: Plnohodnotný analytický a dokumentační program s velkým množstvím funkcí pro vyhodnocování, organizování a dokumentaci je součástí dodávky.
Bluetooth (volitelně) Možnost bezkabelového připojení volitelného headsetu
Hlasový záznam Okomentujte každý snímek přímo na místě s cennými doplňujícími informacemi (nutný volitelný headset).
Slot pro výměnné paměťové médium microSD Nekomplikovaná správa paměti, na dodanou kartu microSD se vejde několik tisíc snímků. Prakticky neomezená kapacity paměti díky jednoduché výměně karty.
Standardní formát souborů Ukládání všech informací o infračerveném snímku v plně radiometrickém formátu JPEG. Není nutný žádný speciální software pro další zpracování jako např. v proprietárních formátech. Výhoda: Větší flexibilita v oblasti analýzy a vyhodnocení, rychlejší vytváření výkazů.
Funkce zobrazení obrazu v obrazu DuoVision Plus Kombinuje informace z infračerveného snímku s kontrastními detaily viditelného světelného spektra z kamery snímající v reálném čase, a to za účelem zobrazení sloučeného tepelného obrazu extrémně bohatého na detaily přímo na displeji kamery. Výhoda: Snazší orientace, lokalizace a vyhodnocení již během měření.
Softwarová funkce DuoVision Infračervený a reálný obraz lze nechat softwarově překrývat v libovolné intenzitě pro lepší vyhodnocování a profesionální dokumentaci, a nakonec jej uložit jako nový soubor.
Softwarová funkce DuoVision Plus Infračervený a reálný obraz lze nechat softwarově překrývat v libovolné intenzitě pro lepší vyhodnocování a profesionální dokumentaci a nakonec uložit jako tepelný obraz se zvýrazněnými konturami, kde jsou v jednom zobrazení sloučeny radiometrické informace obrazu s vysoce kontrastními detaily reálného obrazu.
Funkce IR videa Pomocí neradiometrických IR videí lze zobrazit procesy, jako např. chování při zahřívání nebo ochlazování elektronických a mechanických konstrukčních dílů nebo jiných objektů, v určitém časovém úseku.
Plně radiometrické IR videozáznamy v reálném čase
(volitelně lze dokoupit upgrade v reálném čase)
Plně radiometrická záznamy videa v reálném čase na vašem počítači propojeném s vaší termovizní kamerou přes rychlé rozhraní USB 2.0 umožňují detailní přezkoumání termických procesů. Všechny informace o teplotě každého jednotlivého obrazového senzoru jsou obsaženy ve videu pro vyhodnocení.
Integrovaná 5megapixelová digitální kamera Rychlejší a jednodušší inspekce objektů díky současnému zobrazení a záznamu plně radiometrických infračervených snímků a obrazů ve vysokém rozlišení v reálném čase.
Integrovaný fotoblesk Lepší výsledky snímků díky optimálnímu osvětlení tmavých cílových oblastí při záznamu obrazu v reálném čase.
Možnost připojení volitelných vyměnitelných objektivů Ve většině situací je nejlepším řešením standardní objektiv, ale u některých aplikací je někdy zapotřebí jiný zorný úhel. Na rozdíl od kamer s pevnými objektivy mohou být u kamer s vyměnitelnými objektivy v případě potřeby připojeny také teleobjektivy a širokoúhlé objektivy pro přezkoumání zvlášť malých nebo příliš velkých objektů.