1. Produkty a služby
  2. Měřicí přístroje
  3. Teplota
  4. Termovizní kamery řady IC
  5. Možnosti použití

Možnosti použití

Termovizní kamery IC se velmi snadno ovládají a jsou vhodné pro rozmanité oblasti použití, například:

Kontrola výroby a údržba zařízení v průmyslu

Kontrola funkce fotovoltaických zařízení

Elektrotermografie

Využijte termovizní kamery při sledování a servisu průmyslových zařízení, například ke kontrole spalovacích procesů nebo monitoringu procesů, řízených teplotou.

Typickým příkladem, kdy je možné využití kamer IC, je kontrola tepelných izolací strojů a zařízení i preventivní údržba.

Například „Hot spots“ v pohonných systémech mohou upozornit na počínající poškození ložisek.

Termovizní kamerou IC můžete lehce lokalizovat vadné moduly nebo spoje. Technici solárních zařízení a elektroinstalatéři se mohou hned po instalaci pojistit informativní inspekcí tím, že termograficky zdokumentují funkčnost vašeho zařízení. Majitelé domu využijí možnost periodické kontroly bezchybného fungování a plného výkonu svého fotovoltaického zařízení, aby včas odhalili případné škody následkem rozbití, znečištění, vlhkosti nebo zkratů.

Ať již spínací skříně, elektromotory nebo jiná zařízení, vedoucí proud - pomocí kamer IC můžete včas odhalit vadné součásti nebo poškozené přípojky a odstranit chyby. Tím lze zabránit nákladnému přerušení výroby a omezit riziko požáru.

Energetické poradenství

Lokalizace netěsností

Mnoho dalších oblastí použití

Kamery IC se výborně hodí pro zachycování a dokumentaci energetických ztrát vnějších oken a dveří, výloh, výklenků pro topná tělesa, střešní konstrukce a celého vnějšího pláště budov, například v důsledku chybějící nebo vadné izolace.

Využijte těchto optimální měřicích nástrojů pro rozsáhlou diagnostiku a údržbu, spojenou s energetickým poradenstvím.

Infračervené kamery řady IC umožňují rychlou a přesnou lokalizaci vlastních netěsností, které jsou lidským okem většinou neviditelné, v nepřístupném nebo zakrytém potrubí, například v podlahovém topení.

Díky tomu lze opravy provádět s minimálními škodami a sníženými náklady.

Termografická měření se díky nesporným výhodám této metody již před drahnou dobou etablovala v mnoha oblastech použití.

Na základě přesvědčivého poměru ceny a výkonu inovativní řady IC je nyní použití termovizní kamery atraktivní i pro nejrůznější profese, uživatele a úkoly, pro něž dosud bylo z rozpočtových důvodů nemožné využívat výhod bezdotykové a nedestruktivní termografie.

Termografie budov

Ať již plášť budovy nebo celá stavební konstrukce - díky termografickým měřením pomocí kamer IC je možné zjistit absenci tepelné izolace i nalézt stavebně fyzikální závady nebo skryté konstrukční prvky již během stavební fáze.

Tak lze co nejdříve uplatnit záruční nároky a ušetřit náklady na energii.

Termografická měření jsou spolehlivým základem plánování adaptačních opatření za účelem odstranění energetických ztrát také před modernizací.

Pomocí termovizních kamer IC je možné rovněž zjistit stav klimatu v obydlí.

Tímto způsobem lze rychle a bez komplikací lokalizovat místa budovy, která jsou ohrožena rosným bodem, což by bez příslušných stavebních protiopatření mohlo způsobit růst toxických plísní a plísní vyvolávajících alergie.