Počítač částic PC220

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
 1. Produkty a služby
 2. Měřicí přístroje
 3. Kvalita ovzduší
 4. Počítače částic
 5. PC220 Počítač částic

Počítač částic PC220

Přístroj pro měření životního prostředí 10-v-1 pro monitorování vzduchových částic a záznam klimatických údajů

PC220

Pokud máte PC220, je vám k dispozici velmi mnohostranně mobilně použitelná ekologická jednotka měření, se kterou lze detekovat nejen čistotu vzduchu v interiéru z hlediska obsahu částic na šesti různých kanálech jejich velikosti od 0,3 do 10 µm současně, ale lze také detekovat koncentrace plynu formaldehydu a oxidu uhelnatého, a rovněž si nechat stanovit data okolního prostředí, jako je teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, teplota rosného bodu a teplota mokrého teploměru.

Kromě toho je PC220 také pro kvantitativní stanovení koncentrace polétavého jemného prachu (E) (PM10) a prachu (A) (PM2.5), protože měřicí přístroj indikuje hmotnosti částic přímo jako hmotnostní podíl ve vzduchu v mikrogramech na metr čtvereční.

Ke standardnímu vybavení tohoto laserového počítače částic fungujícího v souladu s ISO 21501-4 patří také nainstalovaný digitální fotoaparát pro foto a video dokumentace okolního prostředí. Naměřené údaje, jakož i datum a čas, jsou přitom zobrazeny a společně uloženy pro dokumentování místa měření na fotografii a ve videu.

Pro kontinuální měření je v PC220 integrována funkce dataloggeru, což vám umožní zaznamenat až 5000 datových záznamů přímo do vnitřní paměti, kterou lze rozšířit pomocí microSD karty až o 16 GB. Po použití při měření lze veškerá zjištěná data rychle a snadno přenést přes USB rozhraní k dokumentaci nebo vyhodnocení na počítač.

Díky svým mnoha funkcím měření je PC220 ideálním řešením pro sledování, zajištění jakosti a hodnocení kvality vzduchu v aplikačních oblastech zdraví, bezpečnosti a produktivity.


Integrovaný detektor HCHO – optimální pro posuzování ohrožení formaldehydem

PC220s integrovaným detektorem HCHO

Metanal – běžně nazývaný formaldehyd – je chemická výchozí látka pro mnoho průmyslových výrobků, od laků a barev přes lepidla a pojiva až po konzervační látky. Mnoho materiálů obsahujících formaldehyd, jako jsou materiály na bázi dřeva, podlahové krytiny nebo textilie mohou vylučováním plynu ovlivnit ještě po dlouhou dobu kontaminaci vdechovaného vzduchu v uzavřených prostorách.

Nová klasifikace jako karcinogenní

Vzhledem k jeho mimořádné toxicitě byla v Německu pro formaldehyd stanovena limitní hodnota expozice na pracovišti (PEL), a látka byla současně klasifikována jako karcinogenní v nařízení EU o chemických látkách (CLP), proto jsou nutná příslušná ochranná opatření. Tato nová klasifikace platí od 1.1.2016 přináší s sebou nové dokumentační a informační povinnosti pro zaměstnavatele, například nutnost vedení seznamu hodnot expozice.

PC220 pro přesnou detekci formaldehydu

Počítač částic PC220 má integrovaný detektor HCHO, pomocí kterého můžete zjišťovat koncentrace formaldehydu ve vzduchu v místnosti spolehlivě již od 0,01 ppm.

V kombinaci s doplňkovým detektorem CO, kvantitativní indikaci hmotnosti částic dle normy PM, a mnoha dalších funkcí měření čistoty vzduchu z hlediska obsahu částic a údajů o klimatu v místnosti je přístroj PC220 ideálním řešením pro detekci a dokumentaci podílu formaldehydu ve vzduchu v místnosti!


Kvantitativní detekce emise jemného prachu

PC220 zobrazuje hmotnost částic numericky

Lidský vlas měří průměrně 50 až 70 µm. K tomu ve srovnání průměr vdechnutelných prachových frakcí („E” prach, PM10) částice frakce alveolárního vzduchu („A” prach, PM2.5).
PC220 zobrazuje hmotnost částic numericky

Nejen pro posuzování možných zdravotních rizik na pracovišti je – v souladu s platnými právními ochrannými opatřeními –nutné podávat kvantitativní informace o úrovni emisí částic jemného prachu.

Zde platí, že je nutné detekovat nejen prach „E” – vdechované frakce prachu, tedy všechny prachové částice s aerodynamickým průměrem menším než 10 mikrometrů, ale zejména nejjemnější částice alveolárního vzduchu, tzv „A” prach – tedy částice, které jsou tak jemné, že mohou proniknout přímo do plicních sklípků.

Pomocí PC220 lze tyto prachové frakce detekovat dle normy PM jako PM10 a PM2.5 a je možné přímo zobrazit jejich podíl na metr krychlový vzduchu numericky na barevném displeji PC220.

Detekce je založena na mezinárodně uznávané PM (Particulate Matter) kategorizaci americké Agentury pro ochranu životního prostředí (US Environmental Protection Agency – EPA) podle které jsou vzduchové částice rozlišovány na základě jejich aerodynamického průměru menšího než 10 mikrometrů (PM10) a 2,5 mikrometrů (PM2.5).

Výhody pro praxi:

 • Počítač částic s laserovou diodou s dlouhou životností
 • V souladu s ISO 21501-4
 • 6 kanálů velikosti částic od 0,3 do 10 μm
 • Měření účinnosti filtru
 • Detekuje velikost frakcí a koncentraci vzdušných částic
 • Integrovaný detektor plynů pro koncentrace formaldehydu a oxidu uhelnatého
 • Přímý přepočet a zobrazení koncentrace frakcí „E” prachu nebo „A” prachu obsažených ve vzduchu v místnosti v mikrogramech na metr krychlový vzduchu
 • Měří další parametry klimatu prostředí, jako je vlhkost vzduchu, teplota vzduchu, teplota rosného bodu a teplota mokrého teploměru
 • Datalogger pro 5 000 naměřených hodnot uložených do interní paměti (rozšiřitelné pomocí microSD karty)
 • Integrovaná digitální kamera pro foto a video dokumentace okolního prostředí měření
 • Doplňková indikace s barevným zobrazením s akustickým automatickým alarmem pro rychlou detekci kritických koncentrací částic
 • 2,8" barevný LCD displej s podsvícením pro současné zobrazování všech měřených parametrů
 • Ergonomická obsluha jednou rukou
 • Závit pro stativ pro kontinuální měření na stativu
 • Export naměřených dat na PC přes USB
 • Včetně kalibračního certifikátu (volitelně)
Pro kontinuální měření je zahrnut již ve standardní dodávce PC220 praktický mini stativ.
Počítač částic PC220
Přístroj PC220 obdržíte kompletní v kufříku pro použití v praxi, včetně mini stativu, nulového filtru a připojovací hadice, napájecího zdroje, přípojného kabelu USB a softwaru.
Počítač částic PC220

Počítač částic PC220 – 10-v-1 – měřicí přístroj prostředí, pro měření následujících veličin:

 • Částicová čistota vzduchu se 6 velikostmi částic od 0,3 do 10 µm současně
 • Kvantitativní stanovení koncentrace polétavého prachu frakce E (PM10) a frakce A (PM2.5) ve vzduchu v místnosti v µg ne m³ vzduchu
 • Koncentrace formaldehydu ve vzduchu
 • Koncentrace oxidu uhelnatého ve vzduchu
 • Hromadný přepočet částic a zobrazení pro HCHO a CO v mg na m³ vzduchu
 • Relativní vzdušná vlhkost
 • Teplota vzduchu
 • Teplota rosného bodu
 • Teplota vlhkého teploměru
Počítač částic PC220

Zakoupit

Počítadlo částic PC220 ukázat v internetovém obchodě Trotec

Počítadlo částic PC220

Laserové počítadlo částic s integrovanou ekologickou měřící jednotou a funkcí foto-video - PC220 je optimální řešení pro sledování, zajištění kvality a vyhodnocení kvality ovzduší pro produktivitu, zdraví a bezpečnost.

32.084,07 CZK vč. DPH zobrazit cenu netto bez DPH

koupit nyní

Počítadlo částic PC220 vč. kalibračního certifikátu ukázat v internetovém obchodě Trotec

Počítadlo částic PC220 vč. kalibračního certifikátu

Laserové počítadlo částic s integrovanou ekologickou měřící jednotou a funkcí foto-video - PC220 je optimální řešení pro sledování, zajištění kvality a vyhodnocení kvality ovzduší pro produktivitu, zdraví a bezpečnost.

36.880,12 CZK vč. DPH zobrazit cenu netto bez DPH

koupit nyní

Detaily

Technické údaje
Všeobecně
  Číslo artiklu 3.510.006.015
Koncentrace částic
  Počet kanálů 6
  Velikosti kanálů 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
  Režimy počítání Koncentrace, kumulativní, diferenciální
  Efektivita počítání 50 % při 0,3 µm, 100 % pro částice > 0,45 µm
  Průtočné množství 2,83 l/min (0,1 ft³/min), řízeno vnitřním čerpadlem
  Nulové počítání < 1 částice / 5 min
  Koincidenční ztráta 5 %, 2 milionů částic na ft³ (28,3 l)
  Typ detektoru Měření rozptýleného světla
  Vstup vzorku Isokinetická sonda
Hromadný přepočet částic
  Hromadný přepočet částic 2,5 µm, 10 µm
  Měřicí rozsah min. [µg/m³] 0
  Měřicí rozsah max. [µg/m³] 2 000
  Rozlišení [µg/m³] 1
HCHO formaldehyd
  Měřicí rozsah min. [ppm] 0,01
  Měřicí rozsah max. [ppm] 5
  Přesnost ± [%] 5
  Rozlišení [ppm] 1
Oxid uhelnatý
  Měřicí rozsah min. [ppm] 10
  Měřicí rozsah max. [ppm] 1 000
  Přesnost ± [%] 5
  Rozlišení [ppm] 1
Teplota vzduchu
  Měřicí rozsah min. [°C] 0
  Měřicí rozsah max. [°C] 50
  Měřicí rozsah min. [°F] 32
  Měřicí rozsah max. [°F] 122
  Přesnost ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Teplota pod 10 °C - Teplota přes 40 °C [°C] 1
  Přesnost ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Teplota pod 50 °F - Teplota přes 104 °F [°F] 1,8
relativní vlhkost vzduchu
  Měřicí rozsah min. [%] 0
  Měřicí rozsah max. [%] 100
  Přesnost 40 % - 60 % [%] 3
  Přesnost 20 % - 40 % [%] 3,5
  Přesnost 60 % - 80 % [%] 3,5
  Přesnost 0 % - 20 % [%] 5
  Přesnost 80 % - 100 % [%] 5
Teplota rosného bodu
  Měřicí rozsah min. [°C] 0
  Měřicí rozsah max. [°C] 50
  Měřicí rozsah min. [°F] 32
  Měřicí rozsah max. [°F] 122
  Přesnost ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Přesnost ± 10 °C - 40 °C [°C] 1
  Přesnost ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Přesnost ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8
Teplota mokrého teploměru
  Měřicí rozsah min. [°C] 0
  Měřicí rozsah max. [°C] 80
  Měřicí rozsah min. [°F] 32
  Měřicí rozsah max. [°F] 176
  Přesnost ± [°C] 1
  Přesnost ± [°F] 1,8
Displej
  LCD
  color
  monochromatický
  Touch
Uspořádání paměti
  Interní paměť Flash až 5 000 datových záznamů
  Rozšířená paměť (MicroSD, volitelně) - (max. 16 GB)
  Formát pro uložení fotografií JPEG (640 x 480)
  Formát uložení videa do paměti 3GP (320 x 240)
Rozhraní
  USB
  Přípojka pro sluchátka 3,5 mm zdířka
Napájení energií
  interní (akumulátor)
  externí (napájecí zdroj)
  externí (USB)
  Typ baterie Polymer, 2x Li-Ion akumulátor
Doba provozu
  cca 4 hod při trvalém provozu
  > 30 h
Doba nabíjení
  cca 2 hod. při připojeném AC adaptéru
Provedení pláště
  Plast
  Kov
Okolní podmínky
  Provoz - min. teplota [°C] 0
  Provoz - max. teplota [°C] 50
  Provoz - max. rel. vlhkost vzduchu (bez kondenzace) [%] 80
  Sklad - min. teplota [°C] -10
  Sklad - max. teplota [°C] 60
Hmotnost
  (bez obalu) [kg] 0,435
Standardní dodávka
Standardní rozsah dodávky
  Měřicí přístroj
  Akumulátor(y)
  Nabíječka
  Nulový filtr s připojovací hadicí
  Ministativ
  Transportní kufr
  USB kabel
  Software
  Návod k obsluze
zjistitelná metriky i funkce
interní senzorika
  Koncentrace částic [n/l]
  Koncentrace částic [n/f³]
  HCHO [ppm]
  Oxid uhelnatý [ppm]
  relativní vlhkost vzduchu [%]
  Teplota vzduchu [°C]
  Teplota rosného bodu [°C]
  Teplota mokrého teploměru [°C]
  Teplota vzduchu [°F]
  Teplota rosného bodu [°F]
  Teplota mokrého teploměru [°F]
  Hořlavé plyny [indikace pomocí tónu závislého na koncentraci]
  Světlo [lx]
  Světlo [fc]
  Mikrovlnné záření [mW/cm²]
  Hluk [dB A]
  Hluk [dB C]
Funkce a výbava
  Displej s možností podsvícení
  ¼" Závit stativu
  Indikace maximální hodnoty
  Indikace minimální hodnoty
  Funkce podržení naměřené hodnoty
  Přepínatelné časové hodnocení
  Funkce akustického alarmu
  Automatické vypnutí
  Indikace střední hodnoty
  Výběr jazyka
  Funkce přepínání °C/°F
  Záznam fotografií
  Záznam videa
  Automatické vypnutí displeje - (90 sek., 2 min. nebo 4 min.)
  Optická funkce alarmu
  Kalibrační funkce
  Čtyřčíslicové zobrazení naměřených hodnot
  A/C vyhodnocení frekvence
  Alarm mezní hodnoty
  Detektor světla
  Mikrofon
  Sonda s labutím krkem

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné

Příslušenství

Načítá se...

Alternativní výrobky

Načítá se...

Ke stažení

Načítá se...