1. Produkty a služby
  2. Měřicí přístroje
  3. Klima
  4. Záznamníky klimatických údajů
  5. DL200 datalogger
  6. Přípojky pro snímače

Přípojky a technické údaje snímačů

Přípojky pro snímače DL200P

K dataloggeru DL200P je možné připojit čtyři externí snímače měřených hodnot: vždy jednu dvojici elektrod pro odporové měření vlhkosti na každý z obou konektorů BNC (B). Datalogger je dále vybaven dvěma přípojkami pro snímače kontaktní teploty TS910 (A).

Přípojky pro snímače DL200X

K dataloggeru DL200X je možné připojit šest externích snímačů měřených veličin: zaprvé pomocí 5pólového válcového konektoru M12 (D) až čtyři digitální sběrnicové snímače (S), například TS920. Schematický nákres ukazuje typické rozvětvení pomocí Y-konektoru (Y). Zadruhé pomocí 10pólové připojovací svorky (C) se dvěma nezávislými vstupními kanály - až dva analogové snímače s výstupem proudu nebo napětí, snímače teploty PT100 ve tří- a čtyřvodičové technice nebo termočlánky.

Každý datalogger DL200X je v maximální konfiguraci schopen spravovat až 32 skupin kanálů a 128 měřicích kanálů. Dotazování je možné on-line i off-line.

Alternativní výrobky

Načítá se...