Řešení na míru pro průmyslové zákazníky:

Předložte našim expertům na průmyslová řešení poptávku s tím, co přesně potřebujete. Budeme vás kontaktovat. 

Služba-telefonní číslo:

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Výpůjční služba TKL: +49 2452 962 160
Pondĕlí - Čtvrtek: 8:00 - 17:30
Pátek: 8:00 - 17:00
Průmyslový servis s osvědčenými postupy

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Výpůjční služba TKL: +49 2452 962 160
  1. Oborová řešení
  2. Přehled odvětví
  3. Potravinářský­průmysl
  4. Služby pro průmysl – nejlepší zkušenosti

Služby pro průmysl – nejlepší zkušenosti

Neboť každé zařízení může být pouze tak dobré, jako jeho specifikace

Díky spolupráci s naším oddělením služeb průmyslu získáte jistotu…

Protože má každý průmyslový závod své charakteristické procesy, zařízení a prostory, jsou i veškeré potřeby a požadované situace odlišné a vyžadují případ od případu specifickou konfiguraci zařízení.

V oblasti nakládky a v mrazírnách například vedou kolísavé cykly nakládky v závislosti na okolním klimatu k různým vzdušným proudům a turbulencím na rampách nebo v průjezdech, které lze jen těžko vypočítat.

Nakládací zóna

Důsledky: zbytečné vícenáklady kvůli vysoko vypočtené potřebě nebo – což je ještě horší – řešení nedostatečně fungující v praxi.

Z těchto důvodů analyzujeme na místě ve spolupráci s vámi individuální situaci a potřeby, určíme specifickou potřebu konkrétních zařízení a vypracujeme projektové řešení na míru až po přesné umístění všech zařízení.

… a vy investujete pouze do řešení, jejichž funkčnost byla prokázána v praxi!

Předtím, než jsou nainstalovány potřebné stacionární agregáty, pracuje náš projektový servis nejdříve v tzv. fázi ověřování s mobilními provedeními vysoušecích systémů, které lze v provozu snadno umístit, aniž by bylo nutné provádět jakákoli stavební opatření.

Během fáze ověřování jsou zaznamenávány příslušné parametry klimatu, jako je teplota vzduchu, relativní vlhkost, rosný bod nebo rychlost proudění, a to v předem definovaných oblastech pomocí našich mobilních měřicích přístrojů s dálkovým monitorováním, a podle potřeby jsou údaje přenášeny kontinuálně na server firmy Trotec.

Na vyžádání mohou být telemetrická data klimatu shromažďována pro srovnávací analýzu již před zkušební fází. Po fázi ověřování lze výsledky kompletně (tzn. bez mezer) zdokumentovat a nakonec optimalizovat výpočet potřeby.

 

Vaše výhoda: Investujete pouze do řešení, jejichž funkčnost byla prokázána v praxi!

Teprve pokud vás naše koncepce přesvědčí, objednají se stacionární agregáty. Za čas ověřování je splatný výhodný poplatek jako paušál za pronájem.

Propojené služby z jednoho zdroje – využijte výhod silné podnikatelské skupiny...

Služby pro průmysl skupiny Trotec Group nenabízejí pouze prostou techniku pro vysoušení vzduchu, ale řešení pro vysoušení vzduchu s vyzkoušenou funkčností!

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné