Ekonomická řešení pro facility management

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Výpůjční služba TKL: +49 2452 962 160
  1. Oborová řešení
  2. Přehled odvětví
  3. Facility management

Ekonomická řešení pro facility management

Pronájem nebo koupě ústředních topení, chladicích zařízení a vysoušečů vzduchu

Pracovníci facility managementu ten problém znají: Škoda způsobená vodou, porucha topení nebo závada v chladícím systému vyžaduje okamžité řešení – a to i o víkendu. Provozní bezpečnost musí být totiž zaručena za všech okolností. Aby nebyli manažeři budov ve stresu, má skupina Trotec Group pro tyto problémy hospodárná řešení.

Bez ohledu na to, zda musí facility management řešit nouzový případ nebo situaci spojenou s přestavbou: Prostřednictvím našeho partnera pro pronájem TKL jsou i krátkodobě vždy k dispozici ústřední topení, chladicí zařízení, vysoušeče vzduchu, popř. stavební vysoušeče. Díky tomu může provoz v budovách a zařízeních probíhat do značné míry dále a bez přerušení. A facility manažeři mohou vše řešit v klidu.

Nouzové řešení s vybavením topidly, vysoušeči vzduchu a stavebními vysoušeči

Krátkodobý pronájem zařízení je dobré řešení pro přehledné objekty nebo dočasné fáze přestavby. Ovšem podle velikosti budov a zařízení je doporučeno pořídit si vlastní přístrojový park pro nouzové případy, ke kterému má facility management vždy přímý přístup. Také ve čtyři hodiny ráno, pokud to je nutné. Zde mohou být k dispozici nouzové přístroje pro oba nejčastěji se vyskytující problémy s klimatem při managementu budov: výpadek topení a škody způsobené vodou.

Mobilní chladicí zařízení při výpadku stacionárního chladicího systému

Ten, kdo spravuje budovy s chladicími systémy, by měl mít vždy v pohotovosti chladicí zařízení různých tříd výkonu, aby mohl zamezit ztrátám nebo nárokům na náhradu škody kvůli výpadku chlazení. Díky Průmyslové klimatizační jednotky řady PortaTemp poskytují první pomoc při výpadku chladicího systému. Buď jako pronajaté zařízení nebo jako pevná součást vlastního přístrojového parku.

Pronájem zařízení nebo jejich pronájem třetím osobám? Dotazy pro TKL

Při všech otázkách manažerů budov týkajících se zařízení k pronájmu rád a ochotně poradí partner pro pronájem TKL. Mimochodem existuje také možnost, kdy vystupujete jako pronajímatel zařízení dalším firmám či osobám, a můžete si takto generovat doplňkový obchod v rámci facility managementu. Můžete tak svým nájemcům skladových prostor pronajímat sezónně chladicí zařízení nebo ústřední topení. Poptejte se po těchto možnostech u TKL.

Chcete zařízení koupit? Naši odborníci vám pomohou při výběru zařízení

Pokud uvažujete o pořízení vlastních ústředních topení, vysoušečů vzduchu, stavebních vysoušečů nebo chladicích zařízení pro facility management, pomohou vám naši odborní poradci rádi při výpočtu kapacit.

Kromě toho: Měřicí přístroje pro diagnostiku staveb v rámci managementu budov

Management budov je skupinou Trotec Group zásobován nejen strojními zařízeními: Jako manažer budov naleznete u nás v produktové oblasti Měřicí technika také četné měřicí přístroje pro nedestruktivní procesy diagnostiky staveb. Pro facility management přicházejí v úvahu termovizní kamery pro překontrolování tepelných ztrát, také systém PD200 pro lokalizaci netěsností měřením impulzního proudu, dále pak videoskopy pro endoskopii staveb například při inspekci potrubních vedení. Používá se rovněž simulátor mlhy a kouřových plynů FS200 při lokalizace netěsností plochých střech v rámci správy budov. U velkých střešních ploch nebo celých komplexů budov může facility manager objednat stavební diagnostiku u skupiny Trotec Group jako kompletní servis. Kontaktujte nás v této záležitosti

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné