Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Oborová řešení
  2. Přehled odvětví
  3. Elektronika a polovodiče
  4. Klimatizace procesů v odvětví elektroniky

Procesní klimatizace ve výrobě elektroniky a polovodičů

Přesné vysoušení vzduchu v každém kroku zpracování

Mnoho zpracovatelských procesů ve výrobě elektronických součástek a polovodičů vyžaduje mimořádně suchý vzduch – částečně s teplotou rosného bodu hluboko pod 0 °C. Tyto nízké rosné body lze dosáhnout velmi snadno s vysoce výkonnými adsorpčními sušičkami také precizně v rámci určitého stroje.

Mnohé elektronické a elektromechanické komponenty jsou vysoce citlivé na vlhkost vzduchu. Při příliš vysoké vlhkosti vzduchu mohou nastat ve výrobě elektroniky a polovodičů problémy, jako je koroze vodivých bodů a kondenzace na povrchu mikročipů. Kromě toho jsou některé chemické látky velmi náchylné na poruchy: Tak může příliš vysoká vlhkost vzduchu způsobovat špatné ulpění fotolaků, což následně vede k provozním poruchám polovodičových komponent. Mnohé z těchto procesů musí být vysoušeny cíleně a nezávisle na vzduchu v místnosti. Pomocí adsorpčních sušiček řady TTR je možné realizovat bodově přesné vysoušení – mimo jiné také prostřednictvím cíleného přívodu suchého vzduchu přes hadice.

Realizace procesní klimatizace pomocí adsorpčních sušiček

Stacionární a mobilní adsorpční sušičky řady TTR zajišťují pomocí jedné ze tří variant funkčního principu TTR pro vysoký výkon vysoušení vzduchu při současně nízké spotřebě energie. Pro bodově přesnou procesní klimatizaci v průmyslu elektroniky a polovodičů jsou zvlášť vhodné adsorpční sušičky TTR 400 D a TTR 500 D. Kromě toho je možné s našimi montážními stany v kombinaci s vysoušeči vzduchu realizovat uzavřené klimatické zóny. Pro procesní klimatizaci ve větších prostorách nebo výrobních linkách, ve kterých je nutné dosáhnout nízkých hodnot rosného bodu, doporučujeme stacionární adsorpční sušičky s čísly modelů TTR 800 až 13500.     

TTR 400 D a TTR 500 D dosahují extrémně nízkých hodnot rosného bodu

Obě inovativní adsorpční sušičky s označením „D“ pro regulaci množství vzduchu DuoventicTTR 400 D a TTR 500 D dosahují maximální flexibility při nastavování požadovaného množství suchého vzduchu. Na rozdíl od konvenčního režimu s průchodem vzduchu lze s těmito oběma adsorpčními sušičkami dosáhnout až o 30 °C nižší teploty rosného bodu vůči nasávanému procesnímu vzduchu. Tím lze dosáhnout hodnot rosného bodu i hluboko pod 0 °C a tím výrazně nižších stavů vysušení a významně energeticky efektivnějšího provozu! Nízké hodnoty rosného bodu v oblasti minusových teplot jsou vyžadovány například pro meziskladování elektronických součástek v suché skříních, předtím, než mohou být přesunuty do jiných výrobních procesů. Jiný příklad, kdy musí být dosaženy extrémně nízké hodnoty rosného bodu hluboko pod -40 °C, jsou QS-Zkušební stanice ve výrobě vysoce výkonných polovodičů (IGBT). Tyto nesmí ani přes extrémně nízké minusové teploty namrznout, což lze zajistit jedině extrémním vysoušením vzduchu.

Poradenství a mobilní zkušební přístroje: Využijte našich služeb pro průmysl

Skupina Trotec Group vám jako výrobci elektronicky a polovodičů dodává nejen vlastní zařízení, ale také technicky a ekonomicky optimální řešení. Náš služeb pro průmysl se mohou – podle obsahu smlouvy – vztahovat na celkovou koncepci procesní klimatizace nebo na dílčí oblasti. Kromě toho vám poskytneme také mobilní jednotky, s nimiž můžete plánovanou procesní klimatizaci předem vyzkoušet. Tak si můžete být jisti, že navrhované řešení funguje.

Další řešení pro průmysl elektroniky a polovodičů

Na přání vyrábíme také adsorpční sušičky na míru jako speciální provedení

Rádi vám vyrobíme na přání také na míru přizpůsobené adsorpční sušičky jako přesně podle vašich potřeb upravené speciální provedení „made in Germany“, například:

  • TTR vysoušecí agregáty v hygienickém provedení
  • TTR vysoušecí agregáty pro suchý vzduch bez látek narušujících smáčivost laku
  • TTR vysoušecí agregáty s extrémně nízkým rosným bodem

Využijte možnosti nechat si v úzké koordinaci s našimi specialisty naplánovat, zkonstruovat a vyrobit speciálně upravené komponenty pro svou individuální potřebu: Zde najdete více informací …

Trotec/5