Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Oborová řešení
  2. Přehled odvětví
  3. Elektronika a polovodiče
  4. Elektrotermografie

Aby proud tekl: Elektrotermografie

Termografické výzkumy elektrických systémů zamezují chybám a škodám. Termovizní kamera zviditelňuje závady na elektrickém systému!

V jakém stavu jsou elektrická vedení, která jsou skrytá ve zdi nebo v zařízení? Je plastové opláštění již křehké? Mají přípojky nedostatky? Pokud je u napájecího kabelu nebo konektoru riziko, že se již brzdy odpojí, nebo že se poškodí jeho izolace, je už pouze malý krůček k hrozící velké škodě. Aby se zamezilo požáru kabeláže a výpadkům a selhání elektrického systému, musí být chyby a poruchy na vedeních včas rozpoznány a příčiny odstraněny. Díky detailním infračerveným snímkům mohou být nedostatky vedení již v raném stádiu detekovány a zdokumentovány. Termovizní kamery vysoké kvality od firmy Trotec prohlížejí přímo skrytá elektrická vedení – tam, kam oko nedohlédne.

Proud pracuje se značnou silou a teplem. Ale jak to v elektronickém systému skutečně vypadá pokud jde o vlastnosti jednotlivých kabelů a elektrických vedení, jejich izolace a konektorů, lze obvykle jen odhadovat. Neboť to, co se skutečně děje, se skrývá – právě u větších instalací – ve stěnách a v rozvodných skříních a všech prostorách spínacích zařízení. Ty musí být pravidelně kontrolovány a přezkoušeny na funkčnost. To vyžadují předepsané směrnice a také pojišťovny. Důvod: Protipožární ochrana. Protože takové elektrické systémy v sobě samy skrývají nebezpečí požáru, která mohou znamenat značné škody pro zaměstnance a pro provoz a výrobu.

Pohled do skrytých míst: Infračervený přenos to umožňuje

Často jsou rozvodny desítky let v provozu. V průběhu času se staré kabely mohou stát porézními vlivem světla, tepla a chemických procesů. Pokud plastové opláštění kabelu vyschne a je popraskané a křehké, nastává problém. K tomu dochází ještě k oxidací kontaktů a pojistek – také škody, které se objevují v průběhu času. S pomocí termovizních kamer je možné se podívat za fasádu elektrického systému a zviditelnit přesně takové škody. Neboť: Díky infračervené technice detekují tyto speciální kamery teplotní rozdíly, které existují na místě závad. Pomocí termovizní kamery firmy Trotec jsou tato místa viditelná a lze je až do detailu zdokumentovat. U menších spínacích skříněk jsou závady co nejrychleji odstraněny. Ve větších rozvaděčích a v prostorách se spínacími zařízeními mohou být body poškození předem označeny a poté opraveny během plánované odstávky systému. Pro detekci podezřelých teplotních rozdílů má firma Trotec ve svém výrobním programu několik modelů: termovizní kamery řady IC, dále termovizní kamery série EC a termovizní kameru AC080V s tabletem. Všechny typy zvládají metrologické úlohy spolehlivě a precizně.

Tip: Pronájem místo koupě

Funkční Portál pronájmu TKL nabízí hned několik termovizní kamer firmy Trotec za výhodnou cenu pronájmu. Ten, kdo si nechce termovizní kameru přímo koupit, a chce ji zatím pouze vyzkoušet nebo použít pouze po určitou dobu, je zde správně.

Další rešení

Trotec/5