1. محصولات
  2. دستگاه های کنترل بر کیفیت هوا و رطوبت با بهره وری بالا
  3. رطوبت زدا
  4. رطوبت زدا جذب سطحی متحرک
  5. رطوبت‌زداهای سری TTR
  6. اصول عملکرد

اصول کارکرد رطوبت‌زداهای سری TTR

همه دستگاه‌های رطوبت‌زدای سری TTRبه شبکه‌ای از ژل سیلیکا مجهز شده‌اند که ماده‌ای بسیار کارآمد جهت جذب رطوبت با خاصیت انبساط بالا است.

با توجه به پایداری ژل سیلیکا آب یا بخارآب نمی‌توانند این چرخ ساخته‌شده از سیلیکا را خراب کنند، تنها وجود گردوغبار می‌تواند میزان رطوبت‌زدایی را کاهش دهد که قابل شستشو بودن این شبکه سیلیکا نقطه قوت دیگری برای این دستگاه است که از ایجاد هزینه اضافی جهت تعویض آن جلوگیری می‌کند.

فرایند احیا هوای سالم از طرق مختلف امکان‌پذیر است انواع فن‌آوری تروتک رطوبت زدایی با استفاده از مواد سیلیکا در ذیل توضیح داده‌شده است:

 

 

مراحل عملکرد به‌اختصار:

۱.شبکه رطوبت‌زدا

۲.جدا کردن رطوبت از شبکه سیلیکا

۳.خشک‌کردن شبکه با استفاده حرارت

۴.ورودی جریان هوا

۵.بازسازی جریان هوا

۶.هوای خشک

۷.سیستم گرمادهی

۸.خروجی هوای مرطوب 

TTR-Bisorp-Mono

جهت هر دو عمل ورودی و بازسازی جریان هوا قبل از شبکه سیلیکا یک فن نصب‌شده است، که عمل اضافه کردن هوای تازه به هوای استفاده شده و بازسازی جریان جاری هوای مورد استفاده از قبل که برای خشک‌کردن چرخ سیلیکا به‌کاررفته را نیز انجام میدهد

TTR-Trisorp-Mono

جهت هر دو عمل ورودی و بازسازی جریان هوا قبل از شبکه سیلیکا یک فن نصب‌شده است، علاوه بر این وظایف عمل هوادهی مستقیم برای خشک‌کن را نیز بر عهده دارد

TTR-Trisorp-Dual

دو فن جداگانه در این سیستم طراحی‌شده است، این فن‌ها اعمال ورودی بازسازی بهبود گرمادهی پاک‌سازی به‌صورت جداگانه بر عهده دارند