Majitelé domů, pozor

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450

Majitelé domů, pozor:

Kontrolujte pravidelně efektivitu vašeho fotovoltaického systému

Stejně jako automobil je i fotovoltaický systém na střeše neustále vystaven extrémním podmínkám: Slunce, déšť, sníh, bouře a teplotní výkyvy zanechávají své stopy a kladou maximální nároky na materiál i montáž. Zatímco jsou automobily pravidelně kontrolovány na technické kontrole nebo v autoservisu, musí solární zařízení správně fungovat bez jakékoli údržby. Ale funguje tak skutečně? S infračervenou kamerou lze snadno zkontrolovat, zda váš fotovoltaický systém skutečně podává maximální výkon.

Vady materiálu, vadné spoje, dokonce problematické místo pájení má vliv na snížení výkonu vašeho solárního systému. Zkontrolujte svůj systém proto ihned po instalaci pomocí infračervené termovizní kamery. Tak si můžete být jisti, že váš fotovoltaický systém podává ihned od začátku plný výkon a splňuje očekávanou návratnost. Současně získáte referenční hodnotu, podle které se můžete orientovat při následných měřeních.

Zajistěte si pravidelnou inspekcí pomocí infračervené kamery kvalitu a očekávaný výnos vašeho fotovoltaického systému. Zkontrolujte:

  • stav ihned po instalaci, aby váš fotovoltaický systém fungoval ihned od začátku efektivně
  • stav v intervalech asi dvou let, abyste zjistili případné poškození poletujícími kamínky, nečistotami, vlhkostí, zkratem, atd.
  • stav krátce před koncem záruky, abyste ušetřili peníze díky detekci vad materiálu nebo chyb montáže

Infračervená kamera zviditelní závady

Infračervená kamera využívá termografii a vizualizuje tepelné záření. Nefunkční solární články vytvářejí více tepla, než neporušené články, a jsou proto identifikovány termovizní kamerou. Také neaktivní články jsou na termosnímku zobrazeny. Tak lze snadno zjistit zdroj závady ve vašem solárním zařízení, aniž byste museli moduly demontovat nebo se jich dotknout.

Aby mohla IR kamera fungovat co nejpřesněji, vyžaduje určitou vzdálenost od měřeného objektu. Máte milé sousedy? To je dobře, pak můžete měření provést od sousedova domu. Další možností je stativ s teleskopickým ramenem nebo zdvihací zařízení. Na obrazu v nepravých (falešných) barvách, pořízeném pomocí infračervené kamery, rozpoznáte okamžitě vadné moduly, spoje, vady materiálu a další závady. Čím vyšší rozlišení a teplotní citlivost, čím přesně lze nalézt zdroj závady.

Vysoce citlivé infračervené kamery nejsou levné. U firmy Trotec si můžete termovizní kameru s vysokým rozlišením za výhodných podmínek také pronajmout. To je ideální, pokud chcete kontrolovat svůj fotovoltaický systém v pravidelných intervalech. Mnozí elektrotechnici nebo montéři solárních systémů nabízejí inspekci pomocí infračervené termografie také jako službu.

Rental

Je váš očekávaný zisk v ohrožení?

Rozhodli jste se pro fotovoltaický systém, protože je to pro vás finančně výhodné:
Očekáváte určitou návratnost.

Ale bude dosaženo předpokládaného zisku, pokud je vaše fotovoltaické zařízení vadné?

Výpočet ekonomické efektivnosti investice je založen na výkonnosti vašeho fotovoltaického systému. Již pokud nefunguje jeden modul nebo konvertor, je plán zisku ohrožen. Buďte si proto jisti:

Kontrolou svého fotovoltaického systému si zajistěte předpokládanou návratnost investice a zisk!