Zkontrolujte svoje fotovoltaické systémy!

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Aplikace
  2. Termografie
  3. Fotovoltaické aplikace
  4. Požární ochrana pomocí měřicí techniky

Zkontrolujte svoje fotovoltaické systémy!

Důležité informace pro majitele domů a instalatéry.

Oheň a plameny? Raději ne: V poslední době se hromadí zprávy o potenciálním nebezpečí požáru při provozu fotovoltaického systému. Hovoříme zde o problémech s instalací, o problematice světelného oblouku a o tom, že je zásadně ohrožen výnos ze solárních zařízení. Proto doporučujeme: Zkontrolovat ihned po instalaci a pravidelně během používání panely fotovoltaického systému, kabeláž a ostatní prvky!

Firma Trotec nabízí nejmodernější měřicí techniku pro kontrolu fotovoltaických zařízení: Infračervené kamery, které jsou přesně zaměřené na zvláštnosti solárních systémů. Měřící přístroje pro lokalizaci netěsností na střeše před instalací fotovoltaického systému – s cílem vyloučit následné závady systému. Měřicí technika pro inspekci kabeláže. Je mnoho faktorů, které mohou omezit fotovoltaické zařízení z hlediska funkčnosti a bezpečnosti: Od poškození střechy před instalací, přes vlivy větru a počasí, až po překousnutí kabelů zvířaty – například kunami.