Infračervená termografie pro fotovoltaické systémy

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450

Infračervená termografie pro fotovoltaické systémy:

Najděte si optimální termovizní kameru u firmy Trotec.

Vysoké rozlišení, vysoká tepelná citlivost... jsou jen dvě z vlastností, které by měla mít termovizní kamera pro kontrolu fotovoltaických systémů. U firmy Trotec najdete rovněž vhodné vybavení – pro dočasné použití také formou pronájmu.

Ale proč klade termografie fotovoltaického systému na termovizní kameru tak velké požadavky? Zde můžete zjistit, jaké vybavení by měla mít infračervená kamera, abyste získali relevantní výsledky měření.

Teplotní citlivost

Povrchová plocha solárních modulů není pro nechlazené infračervené kamery transparentní. To znamená: teplota jednotlivých solárních článků se měří pouze nepřímo na povrchu skla. Teplotní rozdíl tam může být velmi malý. Vysoká teplotní citlivost 0,08 °C je proto výhodou. Na obrazu v nepravých (falešných) barvách to znamená, že každý měřicí bod, který se liší o 0,08 °C, je zobrazen odlišně, a zdroj závady tak lze lokalizovat mnohem přesněji, než při menší citlivosti. 

Vysoké rozlišení obrazu

Čím více pixelů, tím jasnější a více diferencovaný je obraz v nepravých barvách. Vysoké rozlišení je důležité především u velkoplošných solárních zařízení, které jsou snímány z větších vzdáleností. Malé zdroje závad, například poškozené pájené spoje, jsou tak viditelné a zjistitelné. Optimální jsou také vyměnitelné objektivy, neboť lze např. použít širokoúhlý objektiv pro snímání velkoplošných solárních systémů z větší dálky.

Pohyblivý displej

Emisivita povrchu skla je nejvyšší, pokud se objektiv kamery drží kolmo do modulu. Současně přitom ale hrozí nebezpečí, že se kamera na povrchu skla sama odráží, což může vést k chybným výsledkům. Kompromis je úhel od 5 do 60 stupňů, pokud definujeme vertikálu jako 0 stupňů. Předpokladem pro tuto flexibilitu je pohyblivý displej kamery.

Integrovaná digitální kamera

Pomocí integrované digitální kamery lze k příslušnému termogramu vytvářet snímky v reálném čase, což usnadní orientaci při lokalizaci zdroje závady. Režim fúze, kde lze překrývat snímky za denního světla a obraz v nepravých barvách, je další výhodou pro přesné určení místa závady. 

Optimální podmínky měření zajišťují vypovídající výsledky měření

Perfektní kameru získáte u firmy Trotec, nicméně podmínky, za kterých měření probíhá, jsou pro vypovídající výsledky měření neméně důležité.
Optimální je chladné, jarní nebo letní ráno s bezvětřím a s jasnou oblohou. Nutný je sluneční svit s intenzitou alespoň 500 W/m², aby byly aktivovány solární články, lepší však je 700 W/m². Nízké okolní teploty zvyšují navíc teplotní kontrast.

Náhlé mraky, zastínění nebo dílčí zastínění, např. vysokou budovou nebo různými odrazy ovlivňují výsledky měření a je třeba se jim vyhnout.

Vysoce citlivé infračervené kamery řady IC085LV a IC125LV firmy Trotec se svými vynikajícími vlastnostmi kvalifikují pro použití při termografických inspekcích fotovoltaických systémů. Zde najdete přehled se všemi důležitými vlastnostmi infračervených kamer řady IC.