S termovizní kamerou po stopě

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Aplikace
  2. Termografie
  3. Fotovoltaické aplikace
  4. Diagnostika závad

S termovizní kamerou na stopě:

Diagnostika závad fotovoltaického systému

Pokud fotovoltaický systém pracuje s nižším výkonem, snižuje se rovněž rychle očekávaný výnos zařízení. I malé závady v modulech, spojích nebo elektrické soustavě mohou vést k problémům s výkonem solárního zařízení. Nákladná investice na střeše by proto měla být zkontrolována ihned po instalaci a poté v pravidelných intervalech asi dvou let na zdroje případných závad.

Pomocí termovizní kamery s vysokou citlivostí lze diagnostiku závad provádět bez nákladné demontáže modulů nebo nebezpečného lezení na střechu. Infračervené kamery řady IC-LV firmy Trotec jsou vysoce kvalifikované právě pro tento úkol. Na termosnímku lze zřetelně nalézt a lokalizovat již nejmenší poškození poletujícími kamínky, vadné pájené spoje, vlhkost,vadné překlenovací (bypass) diody, výrobní vady, chyby instalace, neaktivní částí fotovoltaických článků a mnoho dalších příčin snížení výkonu.

Tak je zkontrolována a zajištěna funkčnost a rentabilita fotovoltaického systému pomocí termografické inspekce. Pravidelné intervaly kontroly a údržby výrazně prodlouží životnost solárního systému.