Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
 1. Aplikace
 2. Měřící technika, termografie
 3. Kontrola zdravotního stavu stromů

Vše svěží? Kontrola zdravotního stavu stromů

Na termosnímcích je vidět, zda jsou stromy na vykácení – precizní inspekce v rámci povinnosti bezpečnosti silničního provozu.

Za bezpečnost v parku, na cestách a v lese jsou odpovědní buď majitelé, nebo veřejná správa, kteří se o příslušnou plochu musí starat. K povinnosti bezpečnosti silničního provozu patří také profesionální ohodnocení zdravotního stavu stromů, aby bylo možné provést případná opatření. Pokud se zjistí, že je strom nutné pokácet, musí být odstraněn co nejdříve, aby nebyli ohroženi chodci. Použitím infračervené techniky je možné rychle, levně a spolehlivě zjistit stav zdraví stromů. Orgány veřejné moci a správci budov používají proto termovizní kamery firmy Trotecs cílem pravidelně provádět zdravotní kontroly stromů.

Vlastníci lesů a parků, které jsou otevřené pro veřejnost, mají vysokou odpovědnost. Protože jsou odpovědní za to, že je splněna povinnost bezpečnosti silničního provozu. Kromě údržby cest a odstranění zdrojů nebezpečí, jako je např. sníh a led, musí být také pravidelně kontrolovány porosty stromů. Protože tady často číhají skrytá nebezpečí pro kolemjdoucí. Uschlé větve nebo úplně nemocné a shnilé stromy mohou při poryvech větru spadnout nebo se naklonit. Stává se tak častěji, že jsou veřejné parky v silném větru z bezpečnostních důvodů zavřeny a u přístupu do lesů jsou umístěny výstražné cedule. Aby bylo riziko způsobené nemocnými stromy sníženo, provádějí se pravidelné kontroly, při nichž se příroda důkladně "proklepe". Pro posouzení zdravotního stavu stromů používají profesionálové obvykle dalekohled, s nímž každý strom nejdříve vizuálně zkontrolují. Kladívkem poklepou na kmeny, větve a části kořenové soustavy, aby odhalili dutá místa. Je jasné, že tato metoda je nejen časově náročná, ale také nákladná. V neposlední řadě závisí bezpečnost na zdravém úsudku kontrolora a jeho posouzení.

Včasné rozpoznání nemocných stromů  

Rychlá a nákladově efektivní metoda pro kontrolu zdraví stromů je infračervená technologie. Znalci, kteří pracují na zakázku pro orgány veřejné moci, a správci budov se proto stále častěji uchylují k termovizním kamerám, pokud jde o zdravotní kontrolu porostu stromů. U zdravých stromů lze rozpoznat stejnoměrné rozložení tepla po celém povrchu stromu. Neboť zde souhlasí propojení a rozložení vody buněk. Pokud je však část dřeva odumřelá, nemůže se teplo již rovnoměrně rozdělovat. Taková místa jsou na termosnímcích rozpoznatelná. Vzhledem k tomu, že tento způsob inspekce nevyžaduje oloupání ochranné kůry stromu ani odebrání vzorku, zůstává kontrolovaný strom kompletně chráněný. Pomocí jedné z moderních termovizních kamer firmy Trotec mohou znalci a správci budov proto nejen rychle rozpoznat, kde je nutné pro ochranu chodců zasáhnout. Také kácení stromů jako bezpečnostní opatření je méně časté, neboť prohlídka pomocí termovizní kamery může zobrazit také zdravotní stav stromů.

Přesná měření, férová cena

Pro kontrolu zdravotního stavu stromů se hodí například infračervené kamery řady EC firmy Trotec. Vysoce Termovizní kamera EC060V pořizuje v krátkém čase detailní a mimořádně ostré termosnímky. Na snímcích jsou zobrazena nemocná místa na stromech, takže může odborník přesně a cíleně rozhodnout, zda musí být za účelem splnění povinnosti bezpečnosti silničního provozu odstraněn celý strom nebo jen jednotlivé větve. Inovativní obrazové čidlo s rozlišením detektoru až 160 x 120 měřicích bodů a s tepelnou citlivostí 0,08° Celsia tvoří samo o sobě pouze malé teplotní odchylky. A díky vysoké obrazové opakovací frekvenci je zajištěno permanentní přehrávání termosnímků v reálném čase.

Detailní odborný posudek

Aby bylo možné detailně zdokumentovat zdravotní stav porostu stromů, umožňuje termovizní kamera EC060V několik integrovaných měřicích funkcí a automatickou kontrolu naměřených hodnot. Pro mimořádnou názornost lze využít zobrazení překrývajících se infračervených snímků a snímků v reálném čase. Výsledky měření mohou být na termosnímcích po inspekci rozsáhle vyhodnoceny a prezentovány zákazníkovi nebo úřadům.

Výhody EC060V v přehledu

 • plně radiometrická IR kamera, originální výroba EU
 • měření v reálném čase a přehrávání obrazu v reálném čase pro detailní a vysoce kvalitní termosnímky
 • vysoká teplotní citlivost
 • integrovaná digitální kamera pro záznamy reálného obrazu
 • ukládání infračervených i reálných obrazů
 • snadné zacházení
 • velký barevný LC displej s možností natočení
 • nejlepší poměr ceny a výkonu

Pronájem místo koupě

Pro dočasné použití – například při inspekci parku po bouřce s blesky – je možnost využít pronajatou kameru. Termovizní kamery firmy Trotec jsou k dispozici také na portálu pronájmu TKL – za férovou cenu.